Verplegen van zorgvragers voor en na een chirurgische ingreep, onderzoek of behandeling

Redactie:C.A. Abrahamse

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juli 2007
  • Samenvatting

    De uitgave Verplegen van zorgvragers voor en na een chirurgische ingreep, onderzoek of behandeling maakt deel uit van de serie Traject VV, een compleet pakket leermiddelen voor het samenhangend opleidingsstelsel voor de verpleegkundige en verzorgende beroepen. De uitgave is bestemd voor de opleiding tot verpleeg-kundige op kwalificatieniveau 4 en is geschikt voor zowel de beroepsopleidende als de beroepsbegeleidende leerweg.Verplegen van zorgvragers voor en na een chirurgische ingreep bevat de leerstof die nodig is om de eindtermen van deelkwalificatie 406 te behalen. De eindtermen zijn op inhoudelijk verantwoorde wijze over de hoofdstukken verdeeld.Bij het ontwikkelen van Verplegen van zorgvragers voor en na een chirurgische ingreep is uitgegaan van de beroepspraktijk van verpleegkundigen, alsmede van de verschillende leerstijlen van deelnemers.In de BVE-instellingen en in de zorgorganisaties is het denken over werken en leren voortdurend in beweging. Steeds meer worden leertrajecten afgestemd op de reeds beschikbare competenties bij individuele deelnemers. En in het doorlopen van de leerroutes staat het zich eigen maken van beroepsmatige competenties, algemene (leer)competenties en burgerschaps-competenties steeds meer centraal. Met deze ontwikkeling is in Traject VV nadrukkelijk rekening gehouden, zowel in het didactisch concept van de leermiddelen als bij het uitwerken van de leerstof. Met Traject VV wordt competentiegericht leren maximaal ondersteund en mogelijk gemaakt.