Verplegen van geriatrische zorgvragers / Niveau 5

Auteur:M. Van Der Swaay-Butter

  • Nederlands
  • 138 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juni 1999
  • Samenvatting

    Dit boek is bestemd voor kwalificatieniveau 5 en behoort tot het leer- -en vormingsgebied verpleegkunde. Ingegaan wordt op kenmerken van de zorgvraag, de zorgvrager en zorginstellingen. Aspecten van overheidsbeleid, kwaliteitszorg en GVO krijgen hierbij aandacht. Vervolgens komt de psychogeriatrische zorgvrager aan de orde. Met name wordt de rol van de mantelzorg belicht, de houding van de zorgverlener, benaderingswijzen bij dementie en samenwerking met andere disciplines. Aan de hand van veel voorkomende verpleegkundige diagnosen worden resultaten en interventies beschreven. Het boek wordt afgesloten met het verplegen van de stervende zorgvrager. Euthanasie en dilemma’s bij de zorg voor dementerende zorgvragers vormen hier een onderdeel van.