Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen

Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen


Auteur:Tineke van der Kruk

  • Nederlands
  • 433 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2007
  • Samenvatting

    Waar vind ik een samenhangend en alomvattend boek over verpleegkundige zorgverlening aan ouderen? Een boek dat zich niet beperkt tot speciale geriatrische afdelingen in ziekenhuizen, of dat zich enkel richt op de zorg in verpleeg-huizen of verzorgingshuizen, maar een boek dat ook aandacht besteedt aan de beleving van de oudere zelf.Dit boek, Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen, bleek in deze behoefte te voorzien en vond al snel zijn weg naar de verpleegkundeopleidingen en de verpleegkundige praktijk.Deze tweede, geheel herziene druk is vernieuwd op basis van de ervaringen met de eerste druk, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de zorgverlening aan ouderen.In Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen worden vanuit een emancipatoire, belevingsgerichte invalshoek handvatten aangereikt. Hiermee kunnen verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg zich breed orienteren op veroudering en de gevolgen daarvan voor het individu en diens positie in de samenleving. Dit gebeurt in vijf thema’s: de oudere als client, de normale veroudering, de oudere in de maatschappij, gezondheidsproblemen bij ouderen en bestaansproblemen bij ouderen.Verpleegkundige zorgverlening aan ouderen is primair geschreven voor de hbo-opleiding verpleegkunde op niveau 5. Vele hoofdstukken zijn echter ook geschikt voor het mbo-niveau verpleegkunde niveau 4 en voor de vervolgopleiding tot geriatrieverpleegkundige of verpleegkundig specialist ouderenzorg. Ook andere hbo-opleidingen, zoals ergotherapie, fysiotherapie, dietetiek en maatschappelijk werk, kunnen gebruikmaken van onderdelen van dit boek. Tevens is dit boek geschikt als naslagwerk voor verpleegkundigen die werken met ouderen in de thuiszorg, de huisartsenpraktijk, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.