Verpleegkundige modellen in de praktijk

Verpleegkundige modellen in de praktijk


Auteur:R. Dek

  • Nederlands
  • 116 pagina’s
  • Reed Business
  • augustus 2003
  • Samenvatting

    Het moest er eens van komen: een boek dat de talloze nieuwe en minder nieuwe verpleegkundige theorieen inzichtelijk en hanteerbaar maakt voor de praktijk. Verpleegkundigen op de werkvloer willen niet langer alle mogelijke trends over zich heen laten komen en deze kritiekloos volgen. Verpleegkundigen willen hun beroepsuitoefening in een consistent model neerzetten, waarbij een weloverwogen gebruik gemaakt wordt van geboden hulpmiddelen als de NOC, de NIC en de ICF. Verpleegkundige modellen in de praktijk legt uit, hoe bestaande modellen te ontrafelen, te vergelijken op gelijke noemers en ze uiteindelijk werkbaar te maken voor de eigen praktijk. Welke diagnose hoort bij welke verpleegkundige opvatting? Welke doelen en interventies maken deel uit van een zelfde model? Wat betekent een en ander voor het verpleegplan? En vooral niet te vergeten: wat betekent het voor de client? Pas wanneer de verpleegkundige op dat soort vragen antwoord kan geven en aan de hand daarvan zijn keuzes kan maken, is hij in staat te werken volgens een verpleegkundig model. In die zin is dit boek een instructieboek, voor verpleegkundigen op zowel mbo- als hbo-niveau. Het boek geeft veel praktische tips en maakt elke theorie werkbaar, want hoe goed een theorie ook in elkaar steekt, haar waarde verkrijgt ze pas op de werkvloer. Tot slot kijkt de schrijver naar de zeer nabije toekomst. Vraaggestuurde zorg wordt de leidraad voor het verpleegkundig handelen en wie zich in zijn denk- en werkwijze daarop heeft voorbereid, heeft straks een goedlopend verpleegkundig bureau! Ruud Dek is docent verpleegkunde en is tevens gevestigd als zelfstandig adviseur en trainer.