Verpleegkundige interventies / druk 2

Verpleegkundige interventies / druk 2


Auteur:MacCloskey

  • Nederlands
  • 1030 pagina’s
  • Reed business
  • september 2008
  • Samenvatting

    Vanuit het ‘Iowa Intervention Project’ is sinds 1986 gewerkt aan een ordening van verpleegkundige interventies. Verpleegkundige interventies is de vertaling van ‘Nursing Interventions Classification’ (NIC). Deze tweede herziene Nederlandse editie is gebaseerd op de derde Amerikaanse druk. Het boek biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en verrichtingen. De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn:volledigheid;wetenschappelijk gefundeerd;vanuit de bestaand praktijk ontwikkeld;weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek;duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;in het veld getoetst;gecombineerd met de NANDA-diagnoses.Verpleegkundige interventies is primair bedoeld voor verpleegkundigen. Zij kunnen met dit boek een keuze maken uit mogelijke interventies. Daarnaast kan het boek een hulpmiddel vormen bij de communicatie over behandelingen met andere zorgverleners. Verpleegkundige interventies draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. Het boek voorziet in standaardisering en definiering van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel bij de ontwikkeling van leerplannen die beter aansluiten op de praktijk. Verpleegkundige interventies ondersteunt bovendien beleidsfunctionarissen bij het zichtbaar maken van het verpleegkundig oordeel in de gezondheidszorg. Zij kunnen Verpleegkundige interventies gebruiken voor het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten van de verpleegkundige zorg en het maken van een doelmatige planning.