Verpleegkunde volgens het Neuman systems model

Verpleegkunde volgens het Neuman systems model


Auteur:Frans Verberk

  • Nederlands
  • 272 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2013
  • Samenvatting

    Het werk van hulpverleners vindt doorgaans plaats in een complexe omgeving. Methodisch denken en handelen is dan de manier om met deze complexiteit om te gaan; een theorie of model kan daarbij dienst doen als leidraad. Het Neuman Systems Model (NMS) – 25 jaar geleden geintroduceerd als model voor verpleegkundig werken – is zo’n model. De gezondheidszorg ondergaat – onvermijdelijk – veranderingen en Nederland lijkt meer dan ooit klaar om het NSM in dat verband toe te passen. Dit model sluit namelijk nauw aan bij actuele ontwikkelingen als evidence based practice (EBP), kwaliteit en veiligheid in de zorg, meer een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de patient/client en meer inschakelen van zijn of haar sociale (steun-)systeem. In deze geactualiseerde vijfde druk van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model is de vertrouwde opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd, en komen de genoemde elementen nadrukkelijk aan bod. Meer nog dan voorheen ligt het accent op de vertaling en toelichting van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige. Ook is er aandacht voor de rol die het model kan spelen bij diverse toepassingen en ontwikkelingen in de Nederlandse Gezondheidszorg. Frans Verberk is de oprichter van de International Neuman Systems Model Association (INSMA). Hij werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, opleider en adviseur in een eigen praktijk in Bergen op Zoom. Zijn Master of Nursing degree behaalde hij aan de Universiteit van Cardiff, Wales.Andre Merks – verpleegkundige en als gezondheidswetenschapper afgestudeerd aan de Uiversiteit van Maastricht – is werkzaam als hoofd kenniscentrum en hoofd opleidingen van Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Beide auteurs zijn benoemd als Trustee van de Neuman Systems Model Trustee Group.