Verpleegkunde In De Openbare Gezondheidszorg

Verpleegkunde In De Openbare Gezondheidszorg


Auteur:Hoondert

  • Nederlands
  • 246 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • april 2008
  • Samenvatting

    Dit boek brengt het vak en de werkgebieden van sociaal verpleegkundigen helder voor het voetlicht. Deze professionals verrichten een belangrijke taak in de openbare gezondheidszorg (OGZ) in ons land, waarbij de preventie en de bestrijding van gezondheidsproblemen bij de bevolking centraal staan. Binnen een overzichtelijk format beschrijft een keur aan deskundige auteurs de onderdelen van het vakgebied en hoe sociaal verpleegkundigen daar in de praktijk uitvoering aan geven. Het boek is daardoor zowel geschikt voor studenten als voor professionals in de praktijk.Eerst wordt ingegaan op de organisatie van de OGZ, de plaats van de sociaal verpleegkundige daarbinnen en het kader waar vanuit gewerkt wordt. Vervolgens komen alle deelgebieden van de GGD aan bod waarin sociaal verpleegkundigen werkzaam zijn. Daarna komen kwaliteitsaspecten aan de orde die sociaal verpleegkundigen inzetten om hun professionaliteit op peil te houden of te vergroten. Tenslotte wordt de blik op de toekomst gericht.