Vermoeidheid Als Emotie

Vermoeidheid Als Emotie


Auteur:Ronald Pino

  • Nederlands
  • 272 pagina’s
  • Altamira-Becht
  • oktober 2005
  • Samenvatting

    Recent onderzoek heeft aangetoond dat in Nederland ca. 35.000 mensen kampen met chronische vermoeidheid; jaarlijks raken zelfs ongeveer 10.000 mensen als gevolg van stress en chronische overbelasting in de WAO. CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), in de volksmond ME geheten, heeft volgens de Gezondheidsraad zowel psychische als lichamelijke oorzaken. Ongeveer 70 procent van de patienten heeft (tijdelijk) baat bij gedragstherapie. In Vermoeidheid als emotie stelt psychotherapeut Ronald Pino dat moeheid, hoewel ervaren als een lichamelijke toestand, toch veeleer een geestesgesteldheid is. Bij moeheid is er hetzelfde aan de hand als bij blozen, dat zichtbaar lichamelijk van aard is, maar de uitdrukking is van een psychologisch verschijnsel. Moeheid ziet de auteur als het voelbare symptoom van een vergeten of verdrongen psychische toestand. Moeheid is de emotie die hoort bij verlies van levenslust – het leven heeft iedere aantrekkingskracht verloren. Het herstel daarvan, bij kinderen en volwassenen, bezien vanuit een breed perspectief, vormt het onderwerp van dit bewust prikkelende boek.