Verleiden tot leren in het werk

Redactie:Ans Grotendorst

  • Nederlands
  • 172 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • februari 2007
  • Samenvatting

    De combinatie werken – leren is zo oud als de mensheid. De relatie tussen werken en leren, en de waardering van die relatie, is echter aan veel veranderingen onderhevig. Gesprekken over leren krijgen een ander karakter, nieuwe accenten worden zichtbaar. Discussies gaan over formeel versus informeel leren, expliciet versus impliciet leren, individueel versus collectief leren. Het leren, dat gerelateerd is aan innovatie en vernieuwing, komt dicht bij het primaire werkproces te liggen. Leren op de werkplek, dat is waar het om draait. Wat is daar voor nodig? Hoe richt je het werk zo in dat het tot leren uitdaagt? Wat draagt bij aan een goed leerklimaat en welke factoren zijn van belang? Hoe kun je leerblokkades opheffen en reflectie op het dagelijks werk bevorderen? Het themaboek