Verklaar Moslims De Vrede

Verklaar Moslims De Vrede


Auteur:Christine A. Mallouhi

  • Nederlands
  • 317 pagina’s
  • Ark Boeken
  • september 2002
  • Samenvatting

    Christine Mallouhi leeft met haar man Mazhar in Beiroet, Libanon. Zij komt uit Australie en heeft een christelijke achtergrond; hij komt uit een Syrische moslimfamilie. Samen hebben zij jarenlang in het Midden-Oosten gewoond en leerden zij heel wat culturele en godsdienstige verschillen te overbruggen. In een tijd waarin de spanningen tussen het ‘christelijke westen’ en het ‘islamitische oosten’ hoog oplopen, zoeken de Mallouhi’s een weg van vrede en dialoog. Christine en Mazhar leven als volgelingen van Jezus in een moslim-omgeving. Vanuit hun oosterse gezichtspunt herkennen zij maar weinig in de stereotypische beeldvorming van christenen en moslims. ‘De beste manier om muren van wantrouwen af te breken is de mens aan de andere kant persoonlijk te ontmoeten’, schrijft Christine. Met grote kennis van zaken en gedreven door liefde voor God en haar medemens breekt zij op de pagina’s van dit boek een aantal muren van onwetendheid, argwaan en vijandigheid af. Menig heilig huisje wordt daarbij niet gespaard. De historische figuur van Franciscus van Assisi, die gewapend met het evangelie van de vrede het kamp van de islamitische sultan binnentrad, stelt zij in dit boek als inspirerend voorbeeld aan ons voor. We kunnen elkaar te lijf gaan met heilige oorlogen en kruistochten, maar de weg van vrede biedt betere vooruitzichten!