Vergaderen En Onderhandelen

Auteur:K. Schermer

  • Nederlands
  • 267 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2004
  • Samenvatting

    Vergaderen en onderhandelen biedt een stevige basis aan iedere vergaderaar en onderhandelaar die de eigen vaardigheden wil vergroten. Het geeft inzicht in wat er in overlegsituaties kan gebeuren, met voorbeelden ter verduidelijking van de theorie. Door oefening kan de lezer zich trainen in een aantal vaardigheden, zoals communiceren, argumenteren, onderhandelen, stemmen, voorzitten en notuleren. De auteurs idealiseren overlegvormen niet: in veel gevallen bestaan er inhoudelijke en persoonlijke tegenstellingen tussen de deelnemers. Juist in die situaties zijn goede manieren van vergaderen en onderhandelen onontbeerlijk voor gezamenlijke besluiten. Vergaderen en onderhandelen reikt de lezer die goede manieren aan. In dit boek is een duidelijk onderscheid tussen twee typen vergaderingen gemaakt: de teamvergadering – overlegsituaties waarin werkzaamheden worden gepland en uitgevoerd om concrete doelen te bereiken, zoals in een projectgroep en in werkoverleg; de bestuursvergadering – allerlei vormen van overleg waarin besluitvorming centraal staat, zoals in vertegenwoordigende lichamen, besturen van stichtingen en verenigingen en ledenvergaderingen. Onderhandelen is een vaardigheid die in tal van situaties nodig is, niet alleen in situaties die eonderhandeling? heten. Het is voor jong en oud een onderdeel van het dagelijks leven, zowel in vergaderingen en organisaties als daarbuiten, tussen individuen en groepen die elkaar nodig hebben om hun eigen doel te bereiken. Dit gedeelte is daarom een belangrijk onderdeel van dit boek.