Vergaderen

Vergaderen


Overige betrokkenen:Cees Braas

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • augustus 2007
  • Samenvatting

    We wonen in het land waar werkgevers overleggen met hun werknemers, docenten met hun studenten en ouders met hun kinderen. Waar besluiten pas worden genomen als er consensus over een onderwerp bestaat: polderen is een typisch Nederlands verschijnsel. Taaltopics Vergaderen biedt beginnende vergaderaars een handleiding om zich effectief en efficient te bewegen in Nederland- Vergaderland. Dit boek is bedoeld om vergadertijd te beperken waar dat kan en ruimte voor discussie te bieden waar dat moet.In deze nieuwe druk geven we in heldere checklists en schema’s aan wat er nodig is om een vergadering soepel te laten verlopen. We stellen daarbij dat elke vergaderdeelnemer een even belangrijke bijdrage levert aan de vergadering, of het nou in de rol van voorzitter, notulist of deelnemer is. Voor iedere ‘speler’ geldt dat een goede voorbereiding een must is voor een vergadering met resultaat. Daarom geven we veel tips om goed beslagen ten ijs te komen. Daarnaast gaan we in op de rol die deelnemers spelen tijdens de vergadering, en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op het verloop ervan. Maar dit boek gaat ook over afronding en nazorg, want besluiten nemen en afspraken maken is een, nakomen is een tweede. Tot slot hebben we praktijkopdrachten en cases opgenomen, voor wie vast droog wil oefenen.