Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding


Auteur:J. Spier

  • Nederlands
  • 468 pagina’s
  • Kluwer
  • augustus 2009
  • Samenvatting

    Dit studieboek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding. Deze nieuwe druk geeft een systematisch, actueel en met voorbeelden geillustreerd overzicht van:- de algemene bepalingen van de onrechtmatige daad (afd. 6.3.1);- de risico-aansprakelijkheden van afd. 6.3.2 en 6.3.3;- misleidende en vergelijkende reclame (afd. 6.3.4);- verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW);- de onrechtmatige overheidsdaad;- aansprakelijkheid ter zake van arbeidsongevallen en beroepsziekten (art. 7:658) en op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW);- wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (afd. 6.1.10) en de tijdelijke regeling verhaalsrechten (afd. 6.3.5);- de overige verbintenissen uit de wet: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking (titel 6.4);- verjaring, op art. 6:162 BW te baseren rechtsvorderingen en collectieve actie (art. 3:305a BW).