Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding

Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding


Auteur:Jaap Spier

  • Nederlands
  • Kluwer
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Dit boek is gewijd aan verbintenissen uit de wet en schadevergoeding.In het bijzonder komen aan de orde:– de algemene bepalingen van de onrechtmatige daad(afd. 6.3.1);– de onderscheidene risico-aansprakelijkheden(afd. 6.3.2 en 6.3.3);– misleidende reclame (afd. 6.3.4);– verkeersaansprakelijkheid (art. 185 WVW);– de onrechtmatige overheidsdaad;– aansprakelijkheid ter zake van arbeidsongevallen enberoepsziekten (art. 7:658 en art. 7:611);– wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding (afd. 6.1.10)en de tijdelijke regeling verhaalsrechten (afd. 6.3.5);– de overige verbintenissen uit de wet: zaakwaarneming,onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking(titel 6.4).