Verbeteren Van Teams / Druk Heruitgave

Verbeteren Van Teams / Druk Heruitgave


Auteur:Jan Schouten

  • Nederlands
  • 184 pagina’s
  • Uitgeverij Thema
  • december 2007
  • Samenvatting

    De Thema-klassieker Verbeteren van teams is compleet herzien en geactualiseerd. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die de laatste jaren het functioneren van teams en afdelingen hebben beinvloed – dynamiek en complexiteit van organisaties, virtuele samenwerking, snellere besluitvorming en grotere aandacht voor sociale en culturele aspecten van het werk, et cetera – zijn allemaal verwerkt in dit complete handboek. Een theorie over teamwerk die alles omvat en de werkelijkheid vanuit een gezichtspunt benadert, zult u in dit boek niet vinden; wij betwijfelen of die er uberhaupt ooit zal komen. En u vindt in Verbeteren van teams dus ook geen kant en klare antwoorden op al uw vragen … Waarom niet? Omdat het organiseren van en omgaan met mensen nu eenmaal grillig en weerbarstig is en elke keer weer anders. En dat zal altijd zo blijven. Wat vindt u dan wel in dit boek? Nieuwe gezichtspunten om naar teams te kijken. Invalshoeken waarmee u met teams, afdelingen en organisaties aan de slag kunt. Wij geven u daarvoor stof tot nadenken en modellen om mee te werken. Onder andere met ‘zoekplaatjes’ willen we u stimuleren na te gaan welke factoren van invloed zijn op het functioneren van uw team. Ook de beperkingen en risico’s van teamwerk belichten we. Verbeteren van teams is een compleet boek voor elke leidinggevende, team- of afdelingsleider, opleidings- of HR-adviseur. Het helpt u en uw team of afdeling verder op weg naar meer effectiviteit en – zeker niet minder belangrijk! – meer plezier in uw organisatie.