Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding


Auteur:Micha De Winter

  • Nederlands
  • 157 pagina’s
  • SWP
  • maart 2011
  • Samenvatting

    De manier waarop kinderen worden grootgebracht heeft niet alleen invloed op hun eigen leven, maar ook op de manier waarop samenlevingen functioneren. Beroemde pedagogen, zoals Dewey, Montessori en Freire legden een direct verband tussen de sociale en politieke misstanden uit hun tijd en de manier waarop kinderen werden opgevoed. Aan de analyse ontleenden ze de ambitie om met behulp van pedagogische hervormingen de wereld te verbeteren. Om allerlei reden is het tegenwoordig echter niet meer hip om opvoeding en de toestand in de wereld met elkaar te verbinden. Opvoeding is een individueel project, een soort gedragstherapie geworden. Micha de Winter stelt dat het in opvoeding, onderwijs en jeugdbeleid om veel meer gaat dan gedrag. Volwassenen moeten bijvoorbeeld aan kinderen en jongeren leren wat het betekent om te leven in een democratische samenleving waarin mensen het recht hebben op een eigen identiteit, maar waarin ze anderen dan ook datzelfde recht moeten gunnen. En ze moeten hen leren hoe ze weerstand kunnen bieden tegen het verleidelijke wij – zij – denken, dat enerzijds een veilig gevoel van verbondenheid geeft, maar dat anderzijds het risico van dehumanisering en uitsluiting met zich meebrengt. Zulke opvoedingstaken maken een ‘pedagogische civil society’ nodig waarin socialisatie ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van burgers is.