Verandermanagement / 2

Verandermanagement / 2


Auteur:H. Kleijn

  • Nederlands
  • 344 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • 2
  • januari 2009
  • Samenvatting

    Verandermanagement beschrijft een methodische aanpak voor het vaststellen, ontwerpen, implementeren en evalueren van organisatieveranderingen.Deze aanpak wordt ondersteund door een terugkerend model, waarin strategische beleidsvorming en verandermanagement zijn geintegreerd.Het model start met een analyse van de interne en externe situatie van een organisatie. Daarna volgen de mogelijke strategische beleidsopties en de invloed daarvan op organisatieveranderingen. Vervolgens worden de elementen van succesvol veranderen en de belangrijkste veranderstrategieen beschreven. Bij de implementatie staan zowel een projectmatige als een procesmatige veranderaanpak centraal en worden relevante slaag- en faalfactoren besproken. Het boek sluit af met de evaluatie van veranderingen.In deze tweede editie van Verandermanagement zijn de theorie en de ontwikkelingen in het vakgebied geactualiseerd en uitgebreid.Verandermanagement biedt studenten in het hoger onderwijs inzicht in de theorie van verandermanagement, de plaats ervan binnen beleidsprocessen en -beslissingen en de vertaling van de theorie naar een concrete aanpak. Deze koppeling tussen theorie en praktijk maakt het boek ook geschikt voor managers die te maken hebben met veranderprocessen.Op www.pearsoneducation.nl/kleijn is extra studiemateriaal beschikbaar. Dit omvat powerpointpresentaties, een databank met meerkeuzevragen en antwoorden, en cases voor het toepassen van de theorie. Voor docenten is een handleiding beschikbaar.Henk Kleijn en Fred Rorink zijn beiden als hoofddocent verbonden aan Saxion Hogescholen.