Veranderen kan… leuk zijn

Veranderen kan... leuk zijn


Auteur:Connirae Andreas

  • Nederlands
  • 254 pagina’s
  • Kosmos Uitgevers
  • Samenvatting

    VERANDEREN KAN LEUK ZIJN is een boek vol verrassend eenvoudige en tegelijk overrompelend effectieve toepassingen van een aantal technieken van neuro-linguistisch programmeren. De essentiele onderdelen van deze door Richard Bandler ontworpen patronen zijn door Steve en Connirae Andreas diepgaand bestudeerd en in praktijk gebracht. Daarbij hebben zij zich erop toegelegd vast te stellen hoe deze aan moeilijke of ongebruikelijke situaties kunnen worden aangepast.Aan de hand van een aantal woordelijke verslagen van hun werk met groepen komen deze patronen tot leven en wordt ons duidelijk gemaakt hoe wij ons gedrag kunnen veranderen door enkele eenvoudige ingrepen in de manier waarop wij ons een voorstelling maken van de wereld om ons heen. Ieder mens doet dat op zijn of haar eigen wijze.Theoretische uiteenzettingen zijn tot een minimum beperkt en de toelichtingen op het groepsgebeuren zijn bijzonder licht verteerbaar. Het boek is dan ook vlot leesbaar en de vaak aan de dag tredende humor in de dialogen tussen de groepsleiders en de deelnemers maakt het lezen ervan bovendien extra aantrekkelijk.