Veldheer en de danseres

Veldheer en de danseres


Auteur:Hans de Waard

  • Nederlands
  • 267 pagina’s
  • Maklu, Uitgever
  • maart 2002
  • Samenvatting

    De huidige tijd dwingt ons voortdurend keuzes te maken. Maar waarop baseer je die dan? Op de verwachtingen van anderen, op een testuitslag, op een boek over zelfsturing? Of kunnen we ze baseren op een persoonlijke leidraad, op een eigen essentie? En hoe komen we dan te weten wat essentieel voor ons is? Dit boek leert dat we daar achter kunnen komen door ons te verdiepen in ons eigen, wijze levensverhaal. Keuzes die gebaseerd zijn op het eigen levensverhaal, zijn authentiek en duurzaam – ze zijn de verwerkelijking van onze essentie. Eenieder die met mensen werkt, stuit vroeg of laat op de biografie, op het levensverhaal als een onuitputtelijke bron van zelfontdekking. Elke coach of loopbaanadivseur maakt meer of minder gebruik van biografische gegevens. In dit boek zet de auteur een stap voorwaarts op de weg naar een systematische en methodische onderbouwing van de biografische aanpak. Zij wil daarmee het individueel loopbaanen coachingtraject verdiepen, inzicht geven in de wijze waarop een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en een systematische en praktische handreiking bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen van het loopbaantraject. Het boek inspireert allen die de loopbaan van mensen in de eerste plaats beschouwen als een wezenlijke ontwikkelingskans, niet alleen voor het individu maar ook voor de samenleving als geheel.