Veel culturen, een zorg

Auteur:Hilde Zevenbergen

  • Nederlands
  • 164 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • januari 2003
  • Samenvatting

    Dit boek is een handreiking aan werkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap die te maken hebben met clienten uit een andere cultuur. Het doel is de werkers meer houvast te geven in het omgaan met allochtone clienten. Het boek laat zien dat onze en andere opvattingen bijna altijd cultuurbepaald zijn. Problemen tussen mensen uit verschillende culturen worden als interactieprobleem gezien. De werker leert zich bewust te worden van zijn eigen cultuur en krijgt enige kennis over wat er anders zou kunnen zijn. Het boek belicht mogelijke verschillen op het gebied van normen en waarden in de omgang, de beleving van een verstandelijke handicap, opvoeding, omgang met kinderen en volwassenen met een handicap in het gezin en opvattingen en verwachtingen over de zorg. Er wordt een methodiek beschreven die de zorgverlener helpt om bij problemen inzicht te krijgen in de rol die de eigen en de andere cultuur speelt en die de zorgverlener hulp verschaft om tot keuzes in de begeleiding te komen. Het thema van dit boek is van toepassing op alle vormen van zorg, maar het boek richt zich vooral tot hen die direct werken met allochtone clienten met een verstandelijke handicap; begeleiders in voorzieningen, maatschappelijk werkers en werkers in de thuisbegeleiding. Het boek is geschikt voor opleidingen en bijscholingen en kan organisaties en instellingen die vragen hebben over allochtone clienten goede diensten bewijzen.