Vastgelegd

Vastgelegd


Auteur:Loulou Edelman

  • Nederlands
  • 101 pagina’s
  • Communicatiereeks
  • oktober 2013
  • Samenvatting

    Vastgelegd. Praktische leidraad voor juridische teksten is een echt praktijkboek. Twee vragen staan centraal: Wat moet ik schrijven? en Hoe pak ik dat aan? Ieder hoofdstuk bevat een specifiek juridische tekstsoort, zoals een dagvaarding, een ingebrekestelling en een conclusie van antwoord. De hoofdstukken hebben eenzelfde opbouw: eerst wordt aangegeven wat de wettelijke vereisten zijn voor een juridische tekst, vervolgens wordt uitgelegd hoe dit vertaald kan worden in een effectief en begrijpelijk betoog. Het boek geeft dus zowel juridische als communicatieve handvatten aan schrijvers: uitermate praktisch in de dagelijkse rechtspraktijk.