Van Nelle

Van Nelle


Auteur:A. Backer

  • Nederlands
  • 294 pagina’s
  • De Hef
  • september 2005
  • Samenvatting

    Al sinds de oplevering in 1930 wordt de Van Nellefabriek – ontworpen door Brinkman & Van der Vlugt – internationaal erkend als een van de fraaiste voorbeelden van moderne Nederlandse architectuur. De nominatie voor de Unesco Wereldmonumentenlijst moet in dit licht worden bezien. Het gebouw, dat is ontstaan op een snijpunt van economische, technische, sociale, wereldbeschouwelijke en culturele ontwikkelingen, heeft zijn uitstraling tot op de dag van vandaag behouden. Ook nadat het in 2000 werd getransformeerd van een bedrijf in koffie, thee en tabak tot Ontwerpfabriek, een ?inspirational village? op het gebied van design.Het boek Van Nelle, Monument van de vooruitgang, is op twee manieren interessant voor architectuurliefhebbers: het beschrijft enerzijds de bouwgeschiedenis van de oorspronkelijke fabriek, en anderzijds de architectonische restauratie en transformatie. Maar het boek is meer dan een architectuurboek alleen. De diverse auteurs benaderen het fenomeen allen vanuit een specifieke invalshoek.Er wordt aandacht besteed aan de bedrijfsgeschiedenis van Van Nelle en de relatie met de dynamische ontwikkeling van de havenstad Rotterdam.Het gedachtegoed en de persoon van de bouwheer Kees van der Leeuw worden uitgebreid behandeld, waarbij voor het eerst de architectuur waar Van der Leeuw als bouwheer bij betrokken is in een brede spirituele context wordt geplaatst. De vormgeving van de fabriek was niet louter functionalistisch, maar vormen en kleuren blijken zijn theosofische ?zoektocht naar het hogere? te weerspiegelen, zoals onder andere uit een analyse van de interieurs blijkt.Naast verhelderende bouwreportages, vastgelegd in vele contemporaine foto?s, wordt uitgebreid ingegaan op de vernieuwende sociale aspecten uit die tijd, de werkomstandigheden van het fabriekspersoneel en de doordachte logistiek van de productie. In een grote uitklapbare tekening is het productieproces gereconstrueerd.Het boek besteedt ook ruim aandacht aan de invloed van de fotografie op de beeldvorming van het complex en vragen die architectuurhistorici jaren hebben beziggehouden, zoals: Was Mart Stam niet de eigenlijke auteur van Van Nelle? worden onderbouwd beantwoord.De problematiek van het moderne monument en de rol van zowel de monumentenzorg, de projectontwikkelaar en de hedendaagse architect komen uitgebreid aan bod en maken het boek van grote waarde voor actuele problematiek rondom de herbestemming van jonge monumenten. Ook het ontwerp van de oude en de nieuwe buitenruimte van het complex wordt beschreven.Doelgroep:Architecten, projectontwikkelaars, zij die belangstelling hebben voor modern geestesleven rond 1930,personen werkzaam in de monumentenzorg, overheden en particulieren die betrokken zijn bij de herontwikkeling van moderne architectuur, bedrijfshistorici, architectuurhistorici, stedenbouwers,ergonomen, landschapsarchitecten, sociologen, kunsthistorici en cultuurliefhebbers in de breedste zin van het woord.