Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk


Auteur:Tjipke van der Veen

  • Nederlands
  • 215 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2008
  • Samenvatting

    Van leertheorie naar onderwijspraktijk koppelt op heldere wijze inzichten uit leertheorieen aan onderwijzen en leren in de schoolpraktijk. Met de PaboWijzer-card bij het boek kun je gericht voor je tentamens leren dankzij de handige toetsen met feedback op www.pabowijzer.nl. In dit boek vindt je antwoorden op vragen als ‘Hoe kan ik een leerling bepaald gedrag aanleren?’ of ‘Hoe kunnen leerlingen het best begrippen leren?’. De antwoorden worden theoretisch en praktisch onderbouwd. Daarnaast zijn ze herkenbaar door de gebruikte voorbeelden uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Probleemoplossend handelen, een complexe vaardigheid die in alle professionele contexten belangrijk is, komt uitgebreid ter sprake. De schrijvers maken duidelijk hoe probleemoplossend handelen tot op zekere hoogte aangeleerd kan worden. Veel opleidingen, bijvoorbeeld Regionale Opleidingscentra, baseren hun curricula steeds meer op belangrijke concepten als contextleren, probleemoplossend leren, ontdekkend of onderzoekend leren, samenwerkend leren en op leren als het construeren van kennis. Met behulp van dit boek zijn deze concepten beter te begrijpen.Op www.pabowijzer.nl krijg je met de PaboWijzer-card bij het nieuwe boek gratis toegang tot:- Toetsen met feedback en studieadvies- Studiewijzer – E-book- Samenvattingen – Integrale kennistoetsen – Opdrachten – Gebruikshandleiding De inhoud van Van leertheorie naar onderwijspraktijk is geactualiseerd en speelt in op het gegeven dat lerarenopleidingen meer en meer in het teken komen te staan van competentiegestuurd leren en opleiden. Het boek biedt in de vorm van opdrachten en casussen allerlei mogelijkheden voor actieve verwerking.