Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Van leertheorie naar onderwijspraktijk


Auteur:T. Van Der Veen

  • Nederlands
  • 232 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Van leertheorie naar onderwijspraktijk relateert inzichten uit verschillende leertheorieen aan het onderwijzen en leren van leerlingen. Vragen als: ’Hoe kan ik leerlingen een bepaald gedrag aan- of afleren?’ of ‘Hoe kunnen leerlingen het best begrippen leren of feiten onthouden?’, worden op heldere wijze beantwoord. De antwoorden worden theoretisch onderbouwd en geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.Naast uiteenzettingen van de belangrijkste leertheoretische principes schenken de auteurs aandacht aan de rol van het geheugen tijdens het leerproces en aan probleemoplossend handelen, omdat dit in alle professionele contexten gevraagd wordt en gezien kan worden als een van de belangrijkste vaardigheden in de huidige kennismaatschappij.Veel scholen en Regionale Opleidingscentra kiezen tegenwoordig concepten als competentieleren, werkplekleren, probleemoplossend leren, onderzoekend leren, samenwerkend leren en leren als het construeren van kennis als uitgangspunt voor de vormgeving van hun onderwijs. Met behulp van dit boek zijn deze concepten beter te begrijpen.De inhoud van Van leertheorie naar onderwijspraktijk is geactualiseerd en op bepaalde onderdelen zoals leerstijlen, leerinhoud en competentieleren uitgebreid. Ook wordt er binnen diverse hoofdstukken expliciet ingegaan op onderzoeksresultaten uit de hersenwetenschap die van belang zijn voor leren en onderwijzen. Vanwege de aandacht in de onderwijspraktijk voor constructivistische opvattingen over leren is hiervoor een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen waarin de essenties van zelfstandig leren uit de vorige druk zijn geintegreerd.Het boek biedt in de vorm van opdrachten en casussen allerlei mogelijkheden voor actieve verwerking. De bijbehorende website ondersteunt je en geeft suggesties voor verdieping. De site schetst bovendien de gebruiksmogelijkheden van het boek in een competentiegestuurde opleidingscontext.