Van idee naar IE

Van idee naar IE


Auteur:R.W. Holzhauer

  • Nederlands
  • 244 pagina’s
  • Kluwer
  • januari 2011
  • Samenvatting

    Dit leerboek is bedoeld als eerste kennismaking met het vakgebied van de intellectuele eigendom. Het auteursrecht, het octrooirecht en het merkenrecht komen in dit leerboek iets uitvoeriger aan de orde dan de kleinere IE-rechten.Het eerste hoofdstuk maakt je wegwijs: waar gaat het over, wat is IE, waarom is het er en wat kun je er mee? In de volgende hoofdstukken worden de IE-rechten besproken. De laatste hoofdstukken hebben betrekking op exploitatie van intellectuele eigendom en op de praktijk.Het mededingingsrecht stelt algemene grenzen aan wat een IE-rechthebbende het liefst zou willen hebben (maar niet kan krijgen): een product- of dienstenmonopolie. Een marktpositie kan wel worden versterkt door goede keuzes te maken. Die keuzes zijn onderwerp van een IE-strategie.Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal vragen. Als je alle antwoorden weet, weet je voorlopig meer dan genoeg. Tot slot moet je alles wat je geleerd heeft eens in de praktijk brengen. Dat kan aan de hand van een uitgebreide casus die in detail laat zien wat er zoal komt kijken bij het beschermen van een nieuw product.Bij het boek hoort een kleurenkaart met een aantal afbeeldingen. Het boek wordt ook ondersteund met een website (www.sandertoys.nl), waar multimediale toelichtingen te vinden zijn over IE (in de Speeltuin).De casus Sandertoys uit Hoofdstuk 11 is verder uitgewerkt met documenten, zoals octrooidocumenten en een merkinschrijving (in de Onderneming). In de Leerstoel komt u stellingen over IE tegen. Voor docenten is op de website een handreiking gegeven hoe de website voor het onderwijs kan worden ingezet.