Van haven & handel

Auteur:K.F. Haak

  • Nederlands
  • 308 pagina’s
  • Kluwer
  • januari 2010
  • Samenvatting

    In dit boek behandelen de schrijvers de kernzaken van het handelsverkeersrecht. Aan de orde komen de handelskoop, waardepapieren, handelsdocumenten, betalingsverkeer (documentair incasso en krediet, bankgaranties), het vervoerrecht, het zeerecht en het verzekeringsrecht. De in de praktijk bestaande samenhang tussen genoemde rechtsgebieden verklaart de dynamiek en het eigen gezicht van het handelsverkeer. De beschrijving van de stof wordt verlevendigd met voorbeelden ontleend aan de rechtspraak. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een serie vragen, die als test en reminder van de stof kunnen dienen. Het boek is primair geschreven als leerboek voor studenten in de bachelorfase. Dat neemt niet weg dat ook praktijkjuristen veel nuttige informatie in het boek zullen aantreffen.