Van den vos Reynaerde

Van den vos Reynaerde


Auteur:F. Lulofs

  • Nederlands
  • 326 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • Samenvatting

    Het dertiende-eeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde behoort tot de meest klassieke werken uit onze literatuur. Deze nieuwe editie, van de gerenommeerde Reynaert-kenner dr. F. Lulofs, maakt de tekst toegankelijk voor ieder die in de literatuur van het verleden is geinteresseerd. De uitgave is in de eerste plaats bestemd voor studenten Nederlands, en bedoeld als opvolger van de editie Tinbergen-Van Dis. Het tot voortgezette discussie stimulerende karakter van deze nieuwe uitgave zal ook wetenschappelijke onderzoekers aanspreken. Het boek begint met een algemene Inleiding. Hierin worden aspecten behandeld van dierverhalen in het algemeen en van de Reynaert-literatuur in het bijzonder en van de plaats die de dierenwereld in het middeleeuwse denken innam. Daarnaast worden vragen besproken betreffende de auteur(s), de datering van de overgebleven teksten, Reynaerts voorouders komen aan de orde, evenals zijn nageslacht. Ten slotte volgt een samenvatting van het Reynaert-onderzoek. Na een Ve