Van Dale handwoordenboek Nederlands- Engels

Van Dale handwoordenboek Nederlands- Engels


Redactie:Michael Hannay

  • Nederlands
  • Van Dale
  • juli 2000
  • Samenvatting

    De eerste druk van dit woordenboek was ontleend aan het Groot Woordenboek Nederlands -Engels. Na het verschijnen van de tweede druk van het Groot Woordenboek, verscheen een, daarop gebaseerde, herziene druk van dit Handwoordenboek. Terwijl de derde druk van het Groot Woordenboek nog niet is verschenen, is er nu toch een derde druk van dit Handwoordenboek. Deze derde druk is dan ook op hoofdpunten identiek aan de tweede druk. Er zijn drie belangrijke verschillen: De spelling van het Nederlands is aangepast aan de nieuwe regels die in 1996 van kracht zijn geworden. De regels zijn toegepast volgens de interpretatie van de Van Dale redactieraad Spelling. Ongeveer vierhonderd trefwoorden zijn toegevoegd. In de meeste gevallen betreft het nieuwe termen voor nieuwe verschijnselen, waaronder blauwhelm, dubbelklikken, ecotoerisme, kraslot. Soms ook is een woord toegevoegd dat in de vorige druk eigenlijk niet had mogen ontbreken, zoals zoektocht, belastingparadijs. Er is in deze druk, op een enkele uitzondering na, niet geschrapt ten opzichte van de vorige. Het woordenboek is daardoor iets dikker geworden. Correcties zijn aangebracht, vaak als reactie op opmerkingen van gebruikers van het woordenboek die de moeite namen ons hun kritiek toe te sturen. We willen u graag uitnodigen om opmerkingen te maken. U kunt daarbij gebruik maken van ons antwoordnummer 4013,3500 VB Utrecht. Vanuit Nederland is dat gratis. De Handwoordenboeken van Van Dale zijn bedoeld en gemaakt voor Nederlandstalige gebruikers. Geregeld bereiken ons verzoeken van niet-Nederlandstaligen om aanpassingen die meer tegemoet komen aan hun informatiebehoefte, zoals het aanduiden van het lidwoord bij de vertalingen in het deel Engels -Nederlands en uitspraakweergave bij de trefwoorden in het deel Nederlands – Engels. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst handreikingen te doen aan gebruikers met het Engels als moedertaal, maar in deze beperkt herziene druk lijkt het boek in dit opzicht nog sterk op de vorige druk.