Van basis tot budget @ EBOOK

Van basis tot budget @


Auteur:A. van Sluijs

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Reed Business
  • december 2010
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Bij het financiele beleid in instellingen voor intramurale gezondheidszorg zijn ook niet-economisch geschoolden betrokken. Ook zij krijgen te maken met het opstellen en bewaken van budgetten, en met de kostengevolgen van genomen beslissingen. Van basis tot budget wil hen de kennis van zaken verschaffen die nodig is om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de financiele managers van de instelling. Daarbij komen alle basisbegrippen van het financiele beleid, zoals kosten en kostprijs, begroting en budget, en jaarrekening in heldere taal en voorzien van vele praktische voorbeelden, ter sprake.In deze negende druk zijn wijzigingen aangebracht betreffende regelgeving op het gebied van budgettering, financiering, jaarverslaggeving en dergelijke. Verder is de oefenstof in de bijlage daarop aangepast. A. van Sluijs (1938) is bedrijfseconoom. Hij werkte van 1966 tot 1999 in het financieel management binnen het ziekenhuiswezen. Hij was o.a. voorzitter van de Raad van Bestuur en tevens directeur economische zaken van het Ziekenhuis Eemland (inmiddels Meander Medisch Centrum) te Amersfoort. Vanuit deze achtergrond trad hij op als adviseur en als docent bij seminars over financieel management, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van directeuren in de Zorg en bij andere cursussen.