Van Apeldoorn’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht

Auteur:J. Rinkes

  • Nederlands
  • 445 pagina’s
  • Kluwer
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Dit boek biedt een inleiding in het recht op historische grondslag. De student wordt vanaf het allereerste begin bijgebracht dat het recht enkel kan worden begrepen in en vanuit zijn maatschappelijke context. Het boek confronteert de lezer met de vraag wat precies ‘recht’ is, en hoe de verhouding ligt tussen recht en rechtvaardigheid.De eerste hoofdstukken bespreken de plaats en functie van het recht, het recht en andere gedragsregels, objectief recht, subjectief recht en rechtssubject, bronnen van het positieve recht en rechtshandhaving. Vervolgens worden de rechtsgebieden staatsrecht, privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht en internationaal publiekrecht afzonderlijk besproken.