Van Alles Wat Meenemen

Van Alles Wat Meenemen


Auteur:Anke van Keulen

  • Nederlands
  • 195 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2006
  • Samenvatting

    Het is sowieso een hartstikke multiculturele samenleving geworden. Ik denk dat onze kinderen van alles wat moeten meenemen. (een Surinaamse moeder)Hoe voeden ouders in Nederland hun kinderen op? Verschillen in woon- en leefomstandigheden, in opvoedingsidealen en -doelen, in normen en waarden, in opvoedingspraktijk en in toekomstperspectief leiden tot een grote diversiteit in opvoedingsstijlen. En van elke stijl en omgangsvorm nemen we iets mee.Dit boek maakt de actuele resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar opvoeding toegankelijk voor (toekomstige) beroepskrachten in het pedagogisch vakgebied. Gegevens over opvoeden en wat ouders daarmee willen bereiken worden in een cultureel-maatschappelijk kader geplaatst, zodat de lezer inzicht krijgt in de verschillende bevolkingsgroepen en in de diversiteit binnen deze groepen. Hierbij wordt de opvoeding binnen autochtone Nederlandse gezinnen vergeleken met die van Turkse, Marokkaanse, Somalische, Chinese en Surinaams-Creoolse gezinnen.Bij ieder hoofdstuk zijn individuele en groepsopdrachten opgenomen die gericht zijn op situaties in de (toekomstige) beroepspraktijk. Hiermee toetst de lezer de informatie steeds aan zijn eigen normen en waarden.Anke van Keulen is partner in bureau MUTANT en ontwikkelaar en trainer op pedagogisch gebied. Zij publiceerde over uiteenlopende interculturele thema’s. Annemiek van Beurden is leidinggevende in de kinderopvang en is freelance trainer en auteur.