Validation / druk 5 + CD-rom

Validation / druk 5 + CD-rom


Auteur:Naomi Feil

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Kavanah
  • april 2004
  • Samenvatting

    Validation is een methode om te communiceren met demente bejaarden.Deze methode werd in 1989 in Europa ingevoerd en is sindsdien, net als elke vorm van menselijke ontwikkeling, gerijpt.In deze nieuwe druk zijn de meest recente ontwikkelingen in zowel theorie en praktijk van als het onderzoek naar Validation verwerkt. Ook nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de psychogeriatrie zijn daarin betrokken. Over andere methoden die vaak gebruikt worden in de omgang met demente bejaarden (zoals b.v. reminiscentie, realiteitsorientatie, remotivatie en snoezelen) is een heel nieuw hoofdstuk toegevoegd.Validation wordt gezien als een proces dat groeit naarmate vertrouwen en intimiteit toenemen. De toepassing ervan begint met het creeren van een veilige omgeving waarin zich een vertrouwensrelatie kan ontwikkelen.Het middel daartoe is, zonder oordeel, de persoonlijke werkelijkheid van de ander te verkennen. Dit leidt tot een empathische uitwisseling van gevoelens, waardoor de bejaarde client gemotiveerd wordt zich verbaal of non-verbaal te uiten en het gevoel van eigenwaarde weer toeneemt.De belangstelling voor Validation duurt onverminderd voort, daarvan getuigt de behoefte aan deze 5e druk. Validation sluit aan op ontwikkelingen diein Nederland al heel lang gaande waren, en heeft de reeds ontwikkelde inzich-ten en zorgpraktijken naar een hoger plan getild.Beeldmateriaal en interactieve oefeningen op de bij dit boek behorendeCD-Rom maken deze nieuwe druk toegankelijk voor iedereen die met demente bejaarden omgaat.