Vader, Ik Klaag U Aan

Vader, Ik Klaag U Aan


Auteur:H.J. Hegger

  • Nederlands
  • 262 pagina’s
  • Kok
  • augustus 2003
  • Samenvatting

    Dit boek velt een ongewoon hard oordeel over de protestantse kerk. Het brandmerkt de onwaarachtigheid van hen die tegenover Rome zwaaien met het Sola Scriptura, terwijl zij evenzeer hun protestantse tradities aan de Schrift hebben toegevoegd. Dominee H.J. Hegger maakte jaren geleden een overstap van rooms-katholiek priester naar gereformeerd predikant en schreef toen het boek Moeder, ik klaag u aan tegen het rooms-katholieke stelsel. Van dat boek gingen meer dan 40.000 exemplaren over de toonbank. Ook dit boek is een aanklacht, maar nu juist tegen leersystemen in de protestantse – en met name de bevindelijke – kerken. Volgens de auteur kunnen deze protestanten beter ophouden met het protesteren tegen de Rooms-Katholieke Kerk, want hun protestantse pot verwijt de roomse ketel dat hij zwart ziet. Ook zij hebben het gewone kerklid gedegradeerd tot ‘leek’ die slechts blind heeft te gehoorzamen aan het kerkelijk gezag. Ook zij maken gebruik van dezelfde dubieuze middelen om hun macht te verdedigen en liefst zoveel mogelijk uit te breiden. Het boek verschijnt op een moment dat o.a. in de Gereformeerde Gemeenten heel wat in beweging is, getuige de publicaties van dr. ir. J. Blaauwendraad en ds. C. Harinck. Kern van het rumoer is een verzet tegen de voorstelling dat de weg naar Christus pas via een ingewikkelde weg van zelfonderzoek – in de praktijk maar voor zeer weinigen – te vinden is.