Vaardig met recht

Vaardig met recht


Auteur:Fokke Fernhout

  • Nederlands
  • 261 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • september 2011
  • Samenvatting

    In dit boek komen vaardigheden aan de orde die nuttig zijn bij het oplossen van juridische casus. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan het onderbouwen van een standpunt, het gebruik van bronnenmateriaal (met name wet, jurisprudentie en handboeken) en schriftelijke rapportage. Uitgangspunt van het boek is een methodische aanpak van casusoplossen. De kern van de methode bestaat uit drie stappen, te weten regelanalyse, voorwaardentoetsing en het afleiden van het rechtsgevolg. De vaardigheden worden in nauwe aansluiting bij juridische inhoud en praktische toepassing behandeld. Elk hoofdstuk bevat daarom vragen en opdrachten waarbij de vaardigheden kunnen worden toegepast.Dit vaardighedenboek dient ter ondersteuning van het studieboek Recht, vaardig en zeker.Het boek wordt onder andere gebruikt door eerstejaarsstudenten voor het vak Inleiding recht aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Maasstricht.