Uitverkoren

Uitverkoren


Auteur:C. Potok

  • Nederlands
  • 382 pagina’s
  • Uitgeverij Rainbow bv
  • februari 2005
  • Samenvatting

    Toen Uitverkoren in Amerika verscheen (1967), werd deze eerste roman van Chaim Potok onmiddellijk een succes. De indringende eenvoud van vertellen en de ongekende uitbeelding van een orthodox-joods milieu heb- ben hier zeker toe bijgedragen. Maar hoe toegankelijk Potoks proza ook moge zijn, alle oppervlakkigheid is hem wezensvreemd. Vragen omtrent het bestaan, conflicten tussen jodendom en ‘heidendom’ en de emotionele confrontatie tussen traditie en nieuwe ideeen – het zijn uitgangspunten van Potoks werk.Uitverkoren schetst een schitterend beeld van een kleine, besloten gemeenschap van Chassidische Joden in Brooklyn (New York). Hoofdpersonen zijn de orthodoxe rabbijn Saunders, zijn zoon Danny en diens latere vriend Reuven. De heide jongens groeien ieder in een verschillend joods milieu op en worden op navrante Wijze met elkaar geconfronteerd. Reuven vertegenwoordigt in dit boek het jodendom dat openstaat voor de denkbeelden van de moderne westerse beschaving. Danny Saunders, voorbestemd om zijn vader op te vol- gen, wordt steeds meer tot Reuvens wereld aangetrokken. De aangrijpen- de wijze waarop rabbijn Saunders reageert en daarin zijn wijsheid tegenover Danny gestalte geeft, maakt Potoks debuut tot een werkelijk onvergetelijk boek.Chaim Potok, rabbijn zonder gemeente, werd geboren in 1929. Bij uitgeverij BZZToH is zijn volledige werk verkrijgbaar.