Uittreksels Jurisprudentie Bestuurs- en bestuursprocesrecht EBOOK

Uittreksels Jurisprudentie Bestuurs- en bestuursprocesrecht


Auteur:DJE Aerts

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • oktober 2009
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Deze bundel bevat uittreksels van voornamelijk uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State alsmede arresten van de Hoge Raad die zien op het bestuurs- en bestuursprocesrecht.Om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen is bij de selectie aangesloten bij de door de faculteiten voorgeschreven jurisprudentie. De uittreksels zijn in chronologische volgorde in de bundel opgenomen. Bij elk uittreksel worden het desbetreffende leerstuk en de relevante wetsbepalingen genoemd.