Uittreksels Jurisprudentie Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Uittreksels Jurisprudentie Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht


Auteur:B.P. ter Haar

  • Nederlands
  • 260 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • januari 2011
  • Samenvatting

    In deze bundel zijn 126 samenvattingen in chronologische volgorde opgenomen van arresten en uitspraken die vallen onder het brede terrein van het sociaal recht. Verspreid over drie delen – individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht – worden in chronologische volgorde in totaal 126 arresten en uitspraken behandeld. Door de selectie van de arresten en uitspraken wordt u in staat gesteld om kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijkste rechtspraakontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht Iedere bespreking bevat een de kern van de casus, de centrale overwegingen en de beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties. Daardoor is direct de juridische kern bij ieder arrest herkenbaar. Achter in het boek zijn voor het gemak drie registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register en een register op leerstuk.De bundel is samengesteld voor hen die, in onderwijs – HBO en WO – en in de praktijk, te maken hebben met het sociaal recht.