Boekbeschrijvingen

Uittreksels Arresten Straf- En Strafprocesrecht

Uittreksels Arresten Straf- En Strafprocesrecht


Auteur:F. Panholzer

  • Nederlands
  • 453 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • juni 2007
  • Samenvatting

    In deze bundel zijn ruim vijfhonderd samenvattingen van de balgrijkste straf(proces)- rechtelijke arresten in chronologische volgorde opgenomen, van 1890 tot mi. Iedere bespreking van een arrest bevat de kern van de casus, de centrale rechtsoverwegingen en de beslissingen van de betreffende rechtelijke instantie. Daardoor is bij elk arrest de juridische kern direct zichtbaar. De teksten zijn zeer helder en begrijpelijk geschreven. De uitgebreide registers (zowel chronologisch, alfabetisch, op wetsartikelen als op algemene leerstukken) maken daarnaast het boek zeer gemakkelijk toegankelijk.

    Exit mobile version