Uitkomstenmanagement In De Gezondheidszorg

Uitkomstenmanagement In De Gezondheidszorg


Auteur:J.A. Walburg

  • Nederlands
  • 204 pagina’s
  • Reed Business
  • april 2011
  • Samenvatting

    Uitkomstenmanagement in de gezondheidszorg wil een overbrugging vormen tussen de theorie over lerende organisaties en de praktijk van de gezondheidszorg. In drie delen worden de principes van het uitkomstenmanagement, de bouwstenen en het breder perspectief ervan uiteengezet. Aan de orde komen onder meer de lerende zorgorganisatie, het opzetten en ontwikkelen van teams, het uitkomstenkwadrant en vervolgens het terugkoppelen, normeren, benchmarken, analyseren en verbeteren van uitkomsten.Uitkomstenmanagement in de gezondheidszorg is bedoeld voor alle professionals, managers, stafmedewerkers en studenten die zich willen inspannen voor de voortdurende verbetering van de zorg aan patienten. Naast dit theorieboek is een werkboek uitgebracht. Beide boeken zijn onmisbaar voor teams die aan de slag gaan met de verbetering van hun prestaties.Prof. dr. J.A. Walburg is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nationaal Instituut voor Kennisontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg, het Trimbos-instituut, en bijzonder hoogleraar kwaliteit van zorg aan het Instituut voor Beleid en Management in de gezondheidszorg aan de Erasmus universiteit. In deze functies en in zijn publicaties richt hij zich vooral op de condities waaronder teams zelf aan het werk kunnen gaan met kwaliteit en prestatieverbetering.