Boekbeschrijvingen

Uitgebeend

Uitgebeend


Auteur:Marcel van Silfhout

  • Nederlands
  • 216 pagina’s
  • Oostenwind
  • maart 2014
  • Samenvatting

    Ontluisterend portret van ons voedselIn Nederland raken ieder jaar meer dan 60.000 mensen besmet met salmonella. Op driekwart van ons kippenvlees is de resistente ESBL-bacterie aangetroffen. Is ons eten wel zo veilig als fabrikanten en ministers beweren?In dit boek analyseert onderzoeksjournalist en voormalig Zembla-reporter Marcel van Silfhout een aantal recente voedselaffaires. Dat levert een verontrustend beeld op van onze voedingsindustrieen het falende overheidstoezicht daarop. Terwijl het aantal incidenten met ziekmakend eten toeneemt, is de controle vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tot op het bot uitgehold.Voor dit boek werden meer dan honderd betrokkenen geinterviewd, van voormalige voedselinspecteurs en slachthuisdirecteuren tot gedupeerde boeren en oud-ministers en -staatssecretarissen. Met een nawoord van prof. mr. Pieter van Vollenhoven.‘Een indringend onderzoek dat voer geeft aan een essentiele discussie’Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationale Ombudsman‘Van Silfhout laat zien hoe belangrijk het is dat we onze zaak op orde hebben’Peter Klosse, restauranteigenaar en lector gastronomie (Maastricht en Leeuwarden)

    Exit mobile version