U Bent Niet Ver

U Bent Niet Ver


Auteur:Aurelius Augustinus

  • Nederlands
  • 260 pagina’s
  • Kok
  • april 2007
  • Samenvatting

    In U bent niet ver staan 365 aforismen uit het werk van Augustinus. Wie ze ter meditatie leest, merkt dat Augustinus’ woorden getuigen van levenservaring, eerlijk verwoorde zelfkennis en pastorale bewogenheid. De aforismen zijn gekozen uit de Belijdenissen, De stad Gods, uit preken en brieven en andere geschriften.Augustinus (354-430) maakte carriere als filosoof en redenaar in Rome. Na zijn bekering en doop was hij bisschop en kerkvader. Na zijn dood is hij heilig verklaard. Vooral zijn Belijdenissen hebben bij veel lezers een diepe indruk gemaakt, vanwege de openheid waarmee hij over zijn bekering spreekt en door de taalrijkdom van de vele lofprijzingen.