Tweelingonderzoek / druk 1

Tweelingonderzoek / druk 1


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 255 pagina’s
  • VU uitgeverij
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Dorret Boomsma (red.)TweelingonderzoekWat meerlingen vertellen over de mensHoe sterk is de invloed van de genetische aanleg op menselijk gedrag? Dat is een vraag die ieder mens van tijd tot tijd bezig houdt. Dorret Boomsma en haar team van onderzoekers houden zich hier dagelijks mee bezig. Zij presenteren nu hun bevindingen voor geinteresseerde buitenstaanders in een publieksboek waaraan ook buitenlandse onderzoekers hebben bijgedragen.Verrassend is bijvoorbeeld te lezen hoezeer allerlei aspecten van het menselijk bestaan – denk aan leefgewoonten als roken en drinken, maar ook aan persoonlijkheid, intelligentie, depressie, migraine en hart- en vaatziektenvaatziekten – sterk bepaald worden door genetische aanleg, veel sterker dan mensen zich gewoonlijk bewust zijn. Zo wordt er een onderzoek beschreven over aanleg voor overgewicht. Daaruit blijkt dat bij gelijke verhoging van het aantal toegediende calorieen en bij gelijke lichaamsbeweging sommige tweelingparen slechts 4 kilo aankwamen en anderen wel 14, een verschil dat verklaard wordt door de erfelijke aanleg voor overgewicht. Dit geeft bijvoorbeeld aan dat de actuele discussie over het bestraffen van ‘risicogedrag’ met een hogere zorgpremie genuanceerd benaderd moet worden . Aan Tweelingonderzoek hebben totaal 31 onderzoekers meegeschreven. Het boek staat onder redactie van prof. dr. Dorret Boomsma, hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije Universiteit. Zij ontving in 2002 een Spinozapremie en beheert het Nederlands Tweelingenregister (NTR), dat gegevens bevat van circa 55.000 mensen.