Boekbeschrijvingen

Tweede-taalverwerving en tweede-taalonderwijs / 2e druk


Auteur:Rene Appel

  • Nederlands
  • 274 pagina’s
  • Coutinho
  • oktober 1994
  • Samenvatting

    Om goed taalonderwijs te kunnen geven is het noodzakelijk te weten hoe iemand een vreemde of tweede taal leert. De laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar het verloop van tweede of vreemde taalverwerving en de factoren die van invloed zijn op het verwervingsproces. Appel en Vermeer zetten in dit boek een aantal theorieen over T2-verwerving in de verf en bespreken de belangrijkste didactische benaderingen, waarbij zij veel naar onderzoek verwijzen. Zij laten zien dat niet een aanpak de beste is, maar dat eerder een combinatie van benaderingen aan te bevelen is. Daarbij zal steeds rekening gehouden moeten worden met het taaldoel, de eigen wensen en kenmerken van (groepen van) leerlingen en cursisten. Zo hebben oudere taalverwervers die al eens een vreemde taal hebben geleerd meer baat bij grammaticaonderwijs dan jonge kinderen die nog niet gewend zijn in abstracte regels te denken. Verder is er ruime aandacht voor leerstofselectie, werkvormen, toetsing en organisatie van het onderwijs. De behandelde inzichten en opvattingen hebben over het algemeen betrekking op het leren van zowel vreemde als tweede talen, zoals het Nederlands als tweede taal voor allochtonen. Daarbij wordt naar kinderen en naar volwassenen gekeken. Om het boek dicht bij de praktijk te brengen en prettig leesbaar te maken, worden veel voorbeelden geven en weinig taalkundige termen gebruikt. Zo zullen ervaren vreemde talendocenten en NT2-docenten, maar geinteresseerde leken er veel van waarde in vinden.

    Exit mobile version