Troebelen in Twentse textiel

Troebelen in Twentse textiel


Auteur:Wim H. Nijhof

  • Nederlands
  • 399 pagina’s
  • Uitgeverij WBOOKS
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Nergens in Nederland hebben arbeidersfeller voor hogere lonen en korterewerktijden gevochten dan in de Twentsekatoenindustrie, in Enschede, Hengelo,Almelo, Borne, Goor, Haaksbergen, Losser,Oldenzaal en Rijssen. Niet eerder is desociale strijd tussen arbeid en kapitaalsamenhangend beschreven. Textielhistoricusdr. Wim H. Nijhof, zelf telg uit eenarbeidersfamilie, vertelt boeiend overhonderd jaar stakingen en rellen. Vanaf 1867wanneer textielarbeiders zich verzettentegen een verplicht ziekenfonds, tot 1967wanneer Van Heek & Co., eens de grootsteindustriele onderneming in Nederland, demachines stopzet. Het is het einde van eentijdperk. Arbeiders hebben altijd verloren,ook in 1923-1924, toen in Oost-Nederlandmeer dan twintigduizend katoenwerkliedenstaakten.