Trimbos Zakboek Psychische Stoornissen

Trimbos Zakboek Psychische Stoornissen


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 230 pagina’s
  • Tijdstroom
  • oktober 2005
  • Samenvatting

    Psychische stoornissen komen veel voor onder de algemene bevolking en vormen een belangrijke bron van persoonlijk lijden, verminderde kwaliteit van leven en maatschappelijke kosten. Deze gevolgen zijn vergelijkbaar met de gevolgen van veelvoorkomende somatische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en kanker. Voor steeds meer professionals in de zorg is het van groot belang dat zij basale kennis over psychische stoornissen bezitten, om deze vroegtijdig te kunnen signaleren en de betrokkene eventueel te verwijzen naar adequate hulp.Deze uitgave biedt een helder en toegankelijk overzicht van de belangrijkste en meest voorkomende psychische stoornissen. Het overzicht is samengesteld op basis van drie achtereenvolgende jaarboeken van de Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid (NMG) van het Trimbos-instituut. Elke stoornis wordt systematisch behandeld aan de hand van een vijftal vragen:- Wat is de stoornis? Symptomen en diagnose, typen, onderscheid met andere stoornissen en klachten.- Hoe vaak komt de stoornis voor en bij wie? Aantal mensen met de stoornis in Nederland, internationale vergelijking, risicofactoren.- Hoe verloopt de stoornis? Beloop bij de algemene bevolking, beloop bij behandelde patiA«nten, factoren die het beloop beA?nvloeden.- Komen er bij de stoornis nog andere aandoeningen voor? Psychische stoornissen, lichamelijke aandoeningen. – Wat zijn de gevolgen van de stoornis? Kwaliteit van leven voormensen met de stoornis en voor dedirect betrokkenen, levensverwachting, maatschappelijke kosten. Het boek is geschikt voor een brede groep van belangstellenden: voor studenten aan gezondheidszorg opleidingen, voor professionals in de gezondheidszorg (van verpleegkundige tot beleidsmaker), voor andere beroepsgroepen die in hun werk te maken hebben met personen met psychische stoornissen en zeker ook voor de geA?nteresseerde leek.