Tricia Guild

Auteur:Tricia Guild

  • Nederlands
  • 208 pagina’s
  • Van Holkema & Warendorf
  • maart 2006
  • Samenvatting

    Wonen in de stad: niet langer een compromis, maar een uitdaging om temidden van alle levendigheid en vaart een plek te creeren die je omsluit met warmte, rust en het gevoel thuis te zijn.De stadswoning is de ideale plek om het moderne leven gestalte te geven. Het beste van buiten, de stad, wordt naar binnen gehaald, om een geheel te creeren met de rust van binnen zijn, De stadse elementen worden niet genegeerd, maar omarmd en uitgebuit, zodat die uniek sfeer ontstaat die alleen een stadswoning kan hebben.