Trends In Het Medialandschap

Auteur:Wetenschappelijke Raad Voor Het Regeringsbeleid

  • Nederlands
  • 226 pagina’s
  • Amsterdam University Press
  • januari 2005
  • Samenvatting

    Voor een gezonde democratie is een gevarieerd en toegankelijk media-aanbod van groot belang. Radio, televisie, kranten en tijdschriften spelen immers een belangrijke rol in de maatschappelijke informatievoorziening, het publieke debat, de cultuur, de vrijetijdsbesteding en de ontspanning. Het mediabeleid van de regering is er daarom op gericht een veelzijdig, kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk media-aanbod te garanderen, dat toegankelijk is voor alle bevolkingsgroepen waar ook in het land.De laatste jaren is het medialandschap echter sterk aan het veranderen: het internet rukt op, het onderscheid tussen verschillende media vervaagt en de consument bepaalt zijn keuze op een levendige market van vele verschillende aanbieders. In Trends in het medialandschap. Vier verkenningen worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst van het medialandschap in vier deelterreinen (economie, techniek, recht en sociaal-culturele ontwikkelingen) beschreven.Tegelijkertijd is het rapport Focus op functies verschenen. Hierin brengt de WRR advies uit aan de regering om daarme de doelstellingen van het mediabeleid op een toekomstbestendige wijze op een lijn te brengen met de (verwachte) veranderingen in het medialandschap.