Transpersoonlijke psychiatrie

Transpersoonlijke psychiatrie


Auteur:Gradus van Florestein

  • Nederlands
  • 254 pagina’s
  • Akasha
  • november 2002
  • Samenvatting

    In de laatste jaren lijkt het alsof in de psychiatrie de aandacht slechts gericht is op het symptoom, het verschijnsel en de behandeling van dit symptoom. In dit boek probeert de auteur een antwoord op deze ontwikkeling te geven door zijn collega’s en andere lezers uit te nodigen zich vragen te stellen over hun referentiekaders en zich te bezinnen op de relativiteit van deze kaders. Op deze manier wordt aan de psychiatrie het multi-dimensionale karakter teruggegeven en wordt een verbinding gelegd met tijdloze, universele waarden.Dit boek is zowel gericht op reguliere hulpverleners als op meer alternatief werkende hulpverleners, omdat het een poging doet de zienswijze van beide groepen te integreren. Daarnaast kan dit boek een nieuw houvast bieden aan zowel patienten als niet-patienten die vragen hebben over het wel of niet pathologische karakter van hun transpersoonlijke ervaringen. Ben ik ziek of groei ik?