Transfer pricing

Auteur:A. Hosman

  • Nederlands
  • 106 pagina’s
  • Kluwer
  • december 2008
  • Samenvatting

    De omvang van de handel binnen ondernemingen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het vraagstuk van de prijs voor deze goederen of diensten, de interne verrekenprijs of transfer price, is van belang om interne conflicten te beperken. Maar is er ook om ervoor te zorgen dat prestatiemeting transparant wordt en dat partijen gezamenlijk naar een gemeenschappelijk doel streven.De tweede ontwikkeling waardoor het belang van transfer pricing is toegenomen, is de groeiende belangstelling van de fiscale autoriteit. Wet- en regelgeving moeten ervoor zorgen dat ondernemingen deze prijzen vaststellen als waren zij onafhankelijk van elkaar.Het boek Transfer pricing schetst hoe een transfer pricingsysteem kan worden ontworpen dat zowel vanuit het management control perspectief als vanuit het fiscale perspectief relevant is. Het bevat het conceptuele raamwerk voor het ontwerp en een beschrijving van een stappenplan om te komen tot een ontwerp. Een casestudy geeft een illustratie van het resultaat van de toepassing van dit stappenplan.