Training als beroep set / 2 Oefeningen in sociale vaardigheid

Auteur:Frank Oomkes

  • Nederlands
  • 592 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 1995
  • Samenvatting

    De behoefte aan sociale vaardigheidstraining en managementtraining neemt nog steeds toe. Ook interculturele en interetnische ontwikkelingen in onze samenleving stellen nieuwe eisen aan het beroep van trainer. Het driedelige ‘Training als beroep’ is een compleet handboek voor trainers en docenten in sociale, management- en interculturele vaardigheden. Het verbindt trainingstheorie met twee omvangrijke collecties oefeningen en handouts. Training als beroep helpt de trainer goed onderbouwde en effectieve programma’s te ontwerpen en uit te voeren. Deel 2: ‘Oefeningen in sociale vaardigheid’, is een rijke collectie van 152 oefeningen en procedures en 33 handouts voor training in sociale en managementvaardigheden. De oefeningen beslaan 117 uur training. Het is geschikt voor een brede schakering van trainingsdoelen. Er zijn hoofdstukken over verbale communicatie, nonverbale communicatie, feedback, counseling, heldere communicatie en assertiviteit, persoons- en relatieontwikkeling, groepsontwikkeling, probleemoplossen, samenwerken, onderhandelen, conflict hanteren, managementvaardigheden en actieplanning en toepassing. Ook worden tal van kennismakings- en evaluatieprocedures beschreven. Deel 3: ‘Oefeningen in interculturele vaardigheid’, lijkt in opzet op deel 2, Het is een grote collectie van 83 oefeningen en 14 handouts voor interculturele training. Er zijn hoofdstukken over verbale communicatie, nonverbale communicatie, feedback, groepsontwikkeling en -samenwerking, probleemoplossen, conflict hanteren, kennis verwerven over andere culturen, cultuurschok en cultuurleren, waarden en aannamen, stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Ook hier worden kennismakings- en evaluatieprocedures beschreven. Deel 1: ‘Trainingstheorie’, geeft een gedetailleerde beschrijving van het hele proces van voorbereiding, uitvoering en afronding van trainingen. Veel aandacht krijgen het ontwerpen van trainingsprogramma’s, waarvan modellen worden gegeven, en het hanteren van trainingsmethoden. Ook wordt intercultureel trainen behandeld, aangezien dat een aparte aanpak vraagt. Een naam- en een zaakregister vergroten de toegankelijkheid.